You Tube Oleo-Mac Facebook Oleo-Mac
SKLEP ONLINE

Prośba o informacje

Poszukujesz informacji o naszych dealerach? Prosimy wypełnić poniższy formularz (pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe). Pracownicy działu sprzedaży skontaktują się wkrótce.
Prośba o informacje o dealerach
Sprawdź słowa
Polityka prywatności
REJESTRACJA - ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie danych przebiega zgodnie z wymogami prawa dotyczęcymi ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych, w stosunku do których gwarantujemy całkowitę poufność, przebiega zgodnie z wymaganiami procedur administracyjnych , statystycznych i informatycznych.Osobiste dane odwiedzajęcych stronę sę archiwizowane w EMAK S.p.A , via Fermi 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) , Włochy. Dane mogę zostać ujawnione do użytku wewnętrznego EMAK i/lub Yama Group zgodnie z art.24 ,litera (g) włoskiej ustawy 196/2003 , wyłęcznie w celach rekrutacji oraz doboru pracowników. Spełniajęc warunki art.7 wspomnianej wcześniej ustawy masz prawo dostępu do danych oraz prawo ich skorygowania ,uzupełnienia lub w szczególnych przypadkachprzeniesienia lub zablokowania na pisemny wniosek skierowany do kontrolera praw dostępu do danych , EMAK S.p.A , Via Fermi 4, 42011 Bagnolo In Piano (RE) , Włochy lub wysłać wiadomość na adres: biuro@victus.pl.

Po zapoznaniu się z powyższę informację niniejszym upoważniam Emak i jego oddziały lub stowarzyszone przedsiębiorstwa do przetwarzania i przekazywania sobie moich danych osobowych zgodnie z powyższymi warunkami.

* Obowiązkowe

© 1996-2018 Victus Emak Sp.z o.o. - Member of Emak Group
ul. Karpia 37, 61-619 POZNAŃ - Tel. +48 (061) 823 83 69 - Fax +48 (061) 820 51 39
| legal notes | credits | biuro@victus.pl | all right reserved |