You Tube Oleo-Mac Facebook Oleo-Mac
SKLEP ONLINE

Warunki użytkowania

Użytkownicy stron internetowych Emak jednoznacznie akceptują następujące warunki:
  • Dokumenty, zdjęcia, znaki handlowe oraz pozostałe materiały publikowane i reprodukowane na stronie są własnością EMAK S.p.A. lub osób trzecich, które upoważniły  Emak S.p.A. i pozostałe firmy z Grupy Emak do ich używania; nieuprawnione rozpowszechnianie tych materiałów jest bezwzględnie zabronione.
  • Emak S.A nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane na tej stronie materiały, w zakresie ich użytkowania przez inne osoby lub w stosunku do możliwych szkód powstałych w wyniku dostępu do tych materiałów, wynikających z połączenia się ze stroną i pobrania materiałów lub oprogramowania dostępnego na tej stronie.
  • Emak S.A. nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek szkody, straty lub niepożądane skutki , które mogą zostać poniesione przez inne osoby, zarówno w wyniku  połączenia  ze stroną oraz jako konsekwencję użytkowania opublikowanych materiałów i dostępnego oprogramowania.
  • Odwiedzający, którzy chcieliby mieć dostęp do strony oraz poruszać się po niej nie są zobligowani do podawania żadnych danych personalnych; żadne pliki typu “cookie” nie są wysyłane do komputera użytkownika. Jakakolwiek prośba o informację czy dane złożona przez odwiedzającego może skutkować przetwarzaniem danych osobowych tej osoby. Dostarczanie danych osobowych nie jest obowiązkowe i ich podanie zależy wyłącznie od zainteresowanej osoby. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie w przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  • Przetwarzanie danych, oznaczonych jako ściśle tajne, jest przeprowadzane w zgodzie z wymogami administracyjnymi, księgowymi i informtycznymi. Dane osobowe odwiedzających stronę, będą przechowywane w firmie Emak S.A., w biurach pod adresem via E. Fermi 4 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) Włochy. Dane nie będą ujawniane ani przekazywane osobom trzecim.
  • Zgodnie z regulacjami artykułu 7 włoskiego rozporządzenia 196/2003, są Państwo uprawnieni do dostępu do swych danych w celu ich poprawienia, uzupełnienia lub ich usunięcia czy też zablokowania, poprzez złożenie pisemnego wniosku do “Data access rights Controller” c/o EMAK S.p.A., Via Fermi 4, 42011 Bagnolo in Piano (RE), WŁOCHY lub przesłanie e-maila na adres; privacy@emak.it.
© 1996-2018 Victus Emak Sp.z o.o. - Member of Emak Group
ul. Karpia 37, 61-619 POZNAŃ - Tel. +48 (061) 823 83 69 - Fax +48 (061) 820 51 39
| legal notes | credits | biuro@victus.pl | all right reserved |